Fotodokumentace ze servisů - pozitivní příklady

Níže naleznete fotodokumentaci z různých autoservisů. Fotografie jsou zaměřeny na ty provozní části, ve kterých může potenciálně dojít k ohrožení některé ze složek životního prostředí nebo je zde z jakýchkoliv důvodů třeba klást zvýšený důraz na ochranu životního prostředí.

Uvedená galerie obsahuje pozitivní příklady. Povšimněte si označení shromažďovacích prostředků na odpady, zajištění nádob se závadnými látkami apod. V souhrnu se jedná o jakýsi vzorový servis, který může sloužit jako podklad pro vybavení dalších provozů.

Pokud si chcete naopak prohlédnout negativní příklady, klikněte zde.