Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda

NOVINKY:

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda Auto a.s.

V květnu proběhlo tradiční ekologické školení zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chemické látky, aj.) a aktuální změny v legislativě ochrany životního prostředí.Také ve druhé polovině roku 2018 budete mít možnost zúčastnit se těchto školení pro provozovatele autoservisů Škoda Auto a.s. Konkrétní termíny pro školící střediska v Mladé Boleslavi a v Kroměříži se dozvíte včas na těchto stránkách.

 

Ekologické školení v roce 2018

Ekologické školení vstupilo v tomto roce do již sedmého roku své existence. Kromě nezbytné aktualizace obsahu s ohledem na neustále se měnící  legislativu dojde i k několika dalším změnám. Celé školení bude ještě více zaměřeno na praxi tak, aby lépe vyhovovalo potřebám účastníků.

 

Obsah školení

Předmětem školení jsou jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí, jako je nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vody, nakládání s chemickými látkami, aj. Účastníci jsou seznamováni s požadavky aktuální legislativy a je jim poskytnut praktický návod, jak řešit konkrétní problémy související s naplňováním těchto požadavků. Školení je zaměřeno přímo na servisní činnost, řešeny budou pouze otázky přímo související s tímto typem provozu. Na závěr školení bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

V průběhu školení budou moci účastníci semináře, kteří prokáží největší znalosti v daném tématu, získat hodnotné ceny.

 

Tematické okruhy

  • Odpadové hospodářství - evidence a hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, provozní řád, systém sběru a třídění odpadu, značení skladovacích nádob, sankce za neplnění povinností
  • Ochrana vod - vypouštění odpadních vod, provozní řád, opatření pro případ havárie, roční hlášení, sankce za neplnění povinností
  • Ochrana ovzduší - provozní řád, provozní evidence, výpočet poplatků, zařazení dle REZZO, sankce za neplnění povinností

Obsah školení:

 

 V případě zájmu o účast na školení se přihlašujte přes portál ŠKODA AUTO a.s. ,,B2B - CMP" nebo nás prosím kontaktujte přes náš kontaktní formulář.

thumb

TERMÍN ŠKOLENÍ 2018:

STC Mladá Boleslav

1. listopadu 2018 (čtvrtek)

 

Kroměříž

8. listopadu 2018 (čtvrtek)

MÍSTO ŠKOLENÍ:

Školení jsou realizována ve školicích střediscích Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi a v Kroměříži.

ŠKOLENÍ ZAHÁJENA

V druhé polovině června 2012 se uskutečnila první dvě pilotní školení. Konala se ve školících střediscích v Mladé Boleslavi a v Kroměříži, zájem o účast převyšoval kapacitu. Více se o pilotních seminářích dočtete ZDE.