Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda

NOVINKY:

Ekologické školení v roce 2017 

Ekologické školení vstupilo v tomto roce do již šestého roku své existence. Kromě nezbytné aktualizace obsahu s ohledem na neustále se měnící  legislativu dojde i k několika dalším změnám. Celé školení bude ještě více zaměřeno na praxi tak, aby lépe vyhovovalo potřebám účastníků.

 

Obsah školení

Předmětem školení jsou jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí, jako je nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vody, nakládání s chemickými látkami, aj. Účastníci jsou seznamováni s požadavky aktuální legislativy a je jim poskytnut praktický návod, jak řešit konkrétní problémy související s naplňováním těchto požadavků. Školení je zaměřeno přímo na servisní činnost, řešeny budou pouze otázky přímo související s tímto typem provozu. Na závěr školení bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

V průběhu školení budou moci účastníci semináře, kteří prokáží největší znalosti v daném tématu, získat hodnotné ceny.

 

Tematické okruhy

  • Odpadové hospodářství - evidence a hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, provozní řád, systém sběru a třídění odpadu, značení skladovacích nádob, sankce za neplnění povinností
  • Ochrana vod - vypouštění odpadních vod, provozní řád, opatření pro případ havárie, roční hlášení, sankce za neplnění povinností
  • Ochrana ovzduší - provozní řád, provozní evidence, výpočet poplatků, zařazení dle REZZO, sankce za neplnění povinností

Aktuální termíny školení

Další školení v roce 2017 proběhne 7.12.2017 v Kroměříži.

 

 V případě zájmu o účast na školení a další informace nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář.

thumb

TERMÍN ŠKOLENÍ:

V listopadu proběhlo jako každý rok ekologické školení pro provozovatele autoservisů v Kroměříži. O dalších termínech budeme informovat zde na stránkách.

 

 

MÍSTO ŠKOLENÍ:

Školení jsou realizována ve školicích střediscích Škoda Auto v Mladé Boleslavi a v Kroměříži.

ŠKOLENÍ ZAHÁJENA

V druhé polovině června 2012 se uskutečnila první dvě pilotní školení. Konala se ve školících střediscích v Mladé Boleslavi a v Kroměříži, zájem o účast převyšoval kapacitu. Více se o pilotních seminářích dočtete ZDE.