Pravidelná školení pro servisy Škoda byla zahájena

Dne 21. června 2012 jsme zahájili pravidelné školení upevňující a prohlubující znalosti spojené s environmentálně správným provozováním autoservisní činnosti. Cílovou skupinou jsou servisní partneři Škoda Auto.

První školení se konalo v nově vybudovaném Servisním a tréninkovém centru Škoda Auto v Kosmonosích, jenž je vybaveno nejmodernější prezentační technikou a slouží jako mezinárodní školící centrum. V průběhu měsíce června se následně konalo ještě druhé školení, a to ve Školícím středisku Škoda Auto Kroměříž.

Hlavním cílem školení bylo seznámit účastníky s požadavky aktuální legislativy v oblasti životního prostředí, tak aby dokázali tyto poznatky využít v praxi. Náplň školení byla zaměřena přímo na provoz autoservisů a poskytnutí praktických informací. Z těchto důvodu se školení konají pouze ve skupinkách do 15 osob.